Sunday, 8 June 2014

வாழ்க்கை

சில பெண்ணுக்கு.. திருமணம் ..ஒரு முட்டு சந்து. 
சில பெண்ணுக்கு .. பொட்டல் காடு
சில பெண்ணுக்கு...இரயில் தண்டவாளம்
சில பெண்களுக்கு...நரகம்
சில பெண்களுக்கு...வழுக்குப் பாறை
சில பெண்களுக்கு ..மட்டுமே அமைதியான சொர்க்கம்

0 comments:

Post a Comment