Saturday, 5 July 2014

அமைதி

இருப்பதை விட்டு இல்லாதவைகளை 
தேடி அலைந்து மன உளச்சலை 
அடைவதை விட கிடைத்ததில் 
பூரண மன அமைதி
வெற்றி நாடுவது சிறப்பானதே

0 comments:

Post a Comment