Saturday, 28 February 2015

அன்பு

தோற்குமோ
உன்மீதான
 அன்பு
அழிவில்லாத
 கடல் அலைப்போல
உன்னை
வந்து வந்து
காண்கிறது......

0 comments:

Post a Comment